Kreds Sydjylland-Fyn

Din fagforening

Vi er specialisterne i dit fag, og vi forhandler dine løn- og arbejdsforhold.

Ansættelsesforhold, løn, overtid, arbejdstid, efteruddannelse, barsel, feriefridage, beskyttelse imod løndumping, arbejdsmarkedspension m.v.

Et netværk af stolte håndværkere.

Skorstensfejere, VVS’ere, Blikkenslagere.

Vores Kreds har knap 2000 medlemmer, som vi servicerer primært fra vores kontor i Middelfart.

Vi har også lokalafdelinger rundt i det skønne land og du kan finde både adresser og åbningstider samt vores fagblad Overblik, ved at trykke på linket her under.

Vi repræsenterer dig og vores formål er at varetage dine interesser særligt mht. løn- og arbejdsforhold, primært gennem indgåelse og vedligeholdelse af kollektive overenskomster med arbejdsgiverparten.

Bistand og rådgivning i forbindelse med sikring af dine rettigheder i henhold til overenskomster eller lovgivning, i forbindelse med arbejdsløshed, i forbindelse med ansættelse og efteruddannelse.

Vi varetager vores medlemmers uddannelsesmæssige interesser, bl.a. i forbindelse med fagenes grunduddannelser samt ved organiseringen af efteruddannelse.

Et fællesskab af kvalificeret arbejdskraft, faglært eller på vej til at blive det.

Find os her!

- Vi glæder os til at høre fra dig.